Graafinen suunnittelu on monivaiheinen luova prosessi

Graafisten elementtien suunnitteleminen on aina luova prosessi, joka lähtee asiakkaan tarpeesta. Yksi graafisen suunnittelun keskeisimmistä taidoista on luova ratkaisukyky; miten luoda suunnitelma, joka vastaa asiakkaan tarpeita mutta on samalla myös oivaltava ja tuon esille toivotun viestin? Graafisen suunnittelijan luova prosessi koostuu monista eri vaiheista, joilla kuljetaan kohti päämäärää, valmista suunnitelmaa. Jokaisen suunnittelijan luova prosessi on […]

Graafinen suunnittelu on monivaiheinen luova prosessi Read More »