KOTISIVUJEN/VERKKOSKAUPAN SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT

Asiakkaalle esitetään yksi ehdotus kotisivujen rakenteesta, ulkoasusta ja toiminnallisuudesta, jota muokataan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tarvittaessa tehdään useampia ehdotuksia. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen ehdotuksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa tai sivujen valmistumisen jälkeen halutaan muutoksia rakenteeseen, ulkoasuun tai toiminnallisuuteen, on niistä sovittava erikseen.

Julkaisu
Kotisivut julkaistaan, kun tarjouksen mukainen suunnittelutyö on valmis, mikäli asiasta ei sovita muutoin. Kotisivut tuotetaan siten, että ne ovat kokoajan nähtävillä Internetissä, mikäli asiakas ei erikseen ilmoita, että niiden tulee olla piilotettuna erikseen sovittavaan julkaisuajankohtaan asti. 

Ylläpidon laskutus
Verkkosivusto ylläpito laskutetaan kokonaisuudessaan vuosimaksuna, kun kotisivut on julkaistu tai kun kotisivujen lopullinen luonnos on hyväksytty.

Ensimmäisen laskutuskauden jälkeen ylläpito jatkuu toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Ylläpidon irtisanomisaika on kolme kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä lähtien. 

Sisältövastuu
Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, sisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Asiakas vastaa aina itse tekemistään muokkauksista ja päivityksistä ja on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

Muut ehdot
Toimittajalla on oikeus kaikkiin tekemiinsä graafisiin elementteihin, sekä sisältöön. 
Omagraaafikolla on oikeus käyttää kotisivuja referenssinä, ellei asiakas sitä erikseen kirjallisesti kiellä.
Omagraafikolla on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Asiakasta koskevat hinnanmuutokset ilmoitetaan ennen voimaanastumista.  Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.

Erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Vantaan käräjäoikeudessa.

 

Kirjaudu sisään

tai