Graafinen suunnittelu vs. taide

Monet taiteilijat saattavat ajatella, että muotoilu on liian strukturoitua eikä se ole varsinaista taidetta. Toisaalta monet suunnittelijat ajattelevat, että taiteesta puuttuu rakenne ja muodolliset ominaisuudet. Missä kuvataide ja graafinen suunnittelu sitten risteävät keskenään ja miten ne taas eroavat toisistaan? Graafisen suunnittelun ja kuvataiteen perusrakenne on yksi ja sama. Graafiset suunnittelijat tekevät kuitenkin taidetta, joka on kaupallista, kun taas kuvataiteilijat tekevät taidetta usein henkilökohtaista ilmaisua varten.

Kun puhutaan muotoilun ja kuvataiteen vertailusta, muotoilun periaatteet ja elementit ovat samat; tarkoitusperät ja yleisöt eroavat toisistaan. Kuvataide ja muotoilu ovat molemmat visuaalisia tieteenaloja, koska niillä on samat visuaaliset periaatteet ja estetiikka. Molemmat tieteenalat antavat toisilleen tietoa. Maalarit voivat suunnitella ja suunnittelijat voivat maalata tai tuottaa galleriataidetta. Avoimin mielin ajattelevat taiteilijat menestyvät parhaiten, koska he oppivat eri aloilta. Perinteisesti Euroopassa suunnittelijat ja taiteilijat näkevät toisensa erottelematta toisiaan. He näkevät toisensa ensin taiteilijoina.

Interaktiivinen media antaa yleisölle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa taiteen ja muotoilun kanssa. Molemmat alat käsittelevät suunnittelua ja sommittelua, työkalujen ja materiaalien valintaa sekä ideoiden maailmaa. Useimmat periaatteet ovat samankaltaisia näiden kahden alan välillä. Molemmilla aloilla noudatetaan samoja sommittelun, väriteorian sekä hahmon ja pohjan välisen suhteen periaatteita. Muotoilussa noudatetaan hieman tiukempaa kurinalaisuutta kuin taiteessa, sillä se pyrkii palvelemaan objektiivisesti monia. Graafinen suunnittelu ohjaa virtausta mahdollisimman sujuvasti. Taiteen ei tarvitse välttämättä noudattaa näitä periaatteita; se voi olla kiistanalaista ja joskus tarkoituksellisesti väärää; se voi esittää mielipiteitä ja olla äänekästä.

Hyvä muotoilu sen sijaan lisää ja auttaa tiettyä tehtävää, se kohottaa tätä tiettyä tehtävää, auttaa sitä kasvamaan. Tärkein ero alojen välillä koskee kunkin alan roolia. Muotoilun tarkoituksena on auttaa, kun taas taidetta pitäisi voida filosofoida. Muotoilu on hyvin selkeää, kun taas taide voi olla tarkoituksellisen epämääräistä. Sommittelun taito on näillä kahdella alalla pohjimmiltaan sama. Muodot, värit ja arvot on järjestettävä miellyttävällä ja mielenkiintoisella tavalla. Hierarkia on luotava ja silmää on johdettava asiantuntevasti. Typografia tulee mukaan, kun suunnitellaan tiettyjä näkökohtia, mutta taustalla olevat sommitteluvaikutukset pysyvät silti voimassa. Aihe ja käsitteet eroavat tietenkin toisistaan, koska tehtävien luonne on luonnostaan erilainen.

Graafiset suunnittelijat noudattavat yleensä samoja periaatteita kuin taiteilijat, erityisesti väriteoriaa ja sommittelua. Taiteilijat voivat tarjota vapautta, kun taas suunnittelijat voivat tarjota kurinalaisuutta. Säännöt on tehty noudatettavaksi, mutta niitä voi myös rikkoa. Graafiset suunnittelijat ja artistit vertailevat aina töitään ja lainaavat ideoita toisiltaan. Joten nämä kaksi alaa voivat täydentää toisiaan monin eri tavoin. Joidenkin tuotosten kohdalla voi havaita, että raja graafisen suunnittelun ja taiteen välillä on loppujen lopuksi hyvin pieni, vaikka niiden kohderyhmät ovatkin hyvin erilaiset.

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lue lisää

Mitä vaaditaan pienyrityksen verkkosivuilta?

Haluaisitko luoda verkkosivut pienyrityksellesi? Tuntuuko, että sinulla on paljon ideoita, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa tai miten koota niistä yksi yhtenäinen kokonaisuus? Sivuston on

Kirjan kannet ovat kirjan myyntipakkaus

Lukeminen on aina ollut suosittu harrastus, mutta parin viimeisen vuoden aikana sen suosio on kasvanut entisestään. Pandemia oli yksi vaikuttavista tekijöistä, mutta moni muukin asia

Kirjaudu sisään

tai