Graafinen kuvitus ja graafisen suunnittelun ja kuvituksen välinen ero

Taiteesta ja muotoilusta on tulossa kaikille yhä helpommin lähestyttäviä, minkä vuoksi on silloin tällöin väistämätöntä sekoittaa eri välineitä toisiinsa. Jos verrataan esimerkiksi toisiinsa graafista suunnittelua, graafista kuvitusta sekä kuvitusta. Nämä toisiinsa läheisesti liittyvät taidemuodot on helppo sekoittaa keskenään. Mitä eroa niillä sitten on? Tärkein ero graafisen suunnittelun ja kuvituksen välillä on se, miten ja missä niitä käytetään. Tyypillisesti graafinen suunnittelu on enemmän kaupallista, kun taas kuvitus liittyy enemmän kuvataiteeseen. Koska yhä useammat kaupalliset hankkeet edellyttävät usein tunteisiin vetoavaa ja selkeää visuaalista ilmettä, nämä erot ovat ajan mittaan käyneet vähemmän ilmeisiksi ja kuvituksesta on tullut osa graafisen suunnittelijan työtä.

Sekä graafisella suunnittelulla että kuvituksella on omat tekniikkansa, välineensä ja taiteelliset tavoitteensa. Graafista suunnittelua on helpointa ajatella sen kaupallisen motivaation vuoksi, kun taas kuvitus on kuvataiteellista. Graafiset suunnittelijat säilyttävät anonymiteettinsä enemmän kuin kuvittajat, sillä he keskittyvät viestimään jonkun toisen ideoita klassisten muotoiluelementtien avulla. Kuvittajia etsitään usein heidän henkilökohtaisen estetiikkansa ja taiteellisten taitojensa perusteella.

Kuvitukset ovat visuaalinen tapa kuvata tai havainnollistaa kirjoitettua tekstiä. Ne voivat auttaa selittämään idean tai kertoa tarinan tai olla koristeita. Kuvituksia on montaa erilaista tyyppiä, sekä perinteisiä että digitaalisia. Kuvituksilla on ainutlaatuinen vapaus olla olemassa ilman sanoja, mutta niillä on silti voima välittää ajatuksia elävän tarinankerronnan avulla. Yksityiskohdat, kuten hahmojen kasvojen ilmeet, auttavat kuvituksia herättämään syviä tunteita ja yhteyksiä.

Graafisessa kuvituksessa yhdistyvät sekä graafisen suunnittelun että klassisen kuvituksen piirteet. Vaikka graafinen suunnittelu painottaa enemmän viestintää ja kuvitus enemmän kuvataidetta, graafinen kuvitus on se mitä syntyy, kun molemmat yhdistetään. Se on parasta antia molemmista maailmoista. Graafisilla kuvittajilla on taitoja, jotka liittyvät piirtämiseen, maalaamiseen, taidehistoriaan, digitaaliseen kuvitukseen, liiketoimintaan ja markkinointiin. Heiltä vaaditaan sekä taiteellista taitoa että luovaa ajattelua, jotta abstraktit käsitteet voidaan viestiä yksinkertaisesti ja tehokkaasti.

Kuvitus osana yritysten mainontaa ja markkinointia

Kuvitusta käytetään tänä päivänä hyvin paljon yritysten mainonnassa. Yksi suuri syy sille on se, että tänä päivänä ihmiset viettävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa ja tämä on muuttanut myös paljon sitä, millaista mainontaa yrityksissä tehdään. Sosiaalisessa mediassa valokuvat ja videot ovat toimintaa ylläpitävä elementti, joten joukosta erottuakseen on tehtävä jotain muuta. Tällöin mainonnassa voidaan käyttää kuvitusta tai valokuvan ja kuvituksen yhdistelmää. Kuvitukset ovat tutumpia printtimediasta, lehtien mainoksista, mutta ne toimivat myös erittäin hyvin verkkomaailmassa. Kuvituksilla voidaan luoda tietynlainen ympäristö/maailma, jollaista valokuvien avulla on mahdotonta toteuttaa. Vaikka sosiaalisessa mediassa mainostaminen onkin iso osa yritysten markkinointia, on perinteisillä julistemainoksilla yhä paikkansa, sillä on monia, jotka eivät ole sosiaalisessa mediassa tai he eivät ole juuri tietyllä sosiaalisen median alustalla.

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lue lisää

Mitä vaaditaan pienyrityksen verkkosivuilta?

Haluaisitko luoda verkkosivut pienyrityksellesi? Tuntuuko, että sinulla on paljon ideoita, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa tai miten koota niistä yksi yhtenäinen kokonaisuus? Sivuston on

Kirjan kannet ovat kirjan myyntipakkaus

Lukeminen on aina ollut suosittu harrastus, mutta parin viimeisen vuoden aikana sen suosio on kasvanut entisestään. Pandemia oli yksi vaikuttavista tekijöistä, mutta moni muukin asia

Kirjaudu sisään

tai