Graafinen ohjeistus – mitä se tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään

Kun puhutaan yrityksen graafisen ilmeen luomisesta, puhutaan myös graafisesta ohjeistuksesta. Mitä tällainen graafinen ohjeistus on ja miksi yrityksen kannattaa sellainen teettää? Graafisesta ohjeistuksesta käytetään usein myös nimitystä talotyyli. Graafinen ohjeistus antaa raamit yrityksen graafiselle ilmeelle. Sen tarkoituksena on pitää yrityksen ilme johdonmukaisena, helpottaa visuaalisen ilmeen soveltamista ja antaa siihen tarvittavia työkaluja. Graafisessa ohjeistuksessa määritellään halutulla yksityiskohtaisuudella yrityksen värimaailma, logo, brändivärit, typografia sekä erilaiset käyttökohteet. Yrityksellä voi olla esimerkiksi sekä värillinen että mustavalkoinen versio logostaan, silloin molemmat versiot löytyvät graafisesta ohjeistuksesta.

Graafinen ohjeistus on tärkeää olla olemassa erityisesti silloin, kun yrityksessä on useampi viestintää hoitava henkilö. Tällöin viestinnän graafinen ilme pysyy aina samanlaisena, myös esimerkiksi lomien aikana. Pienemmässä yrityksessä saatetaan ehkä kokea, että tällaisen ohjeistuksen luominen ei ole heille tarpeellista tai että siihen ei kannata laittaa varoja. Mutta pidemmällä tähtäimellä tällaisesta ohjeistuksesta on pelkästään hyötyä. Pienten yritysten graafiseen ilmeeseen ja ohjeistukseen riittää yleensä minimissään yrityksen logo sekä suunniteltu värimaailma, joka luo yrityksestä ulkopuolelle yhtenäisen ilmeen. Vähäisetkin elementit, kun niitä käytetään oikein ja toistetaan uskollisesti, luovat yritykselle uskottavuutta ja tunnistettavuutta.

Yrityksen kannattaa miettiä, kuinka laajan ja yksityiskohtaisen graafisen ohjeistuksen yritys tarvitsee. Graafinen ohjeistus määrittelee tarvittaessa hyvinkin yksityiskohtaisesti sen, miten graafisen ilmeen eri elementtejä sovelletaan eri yhteyksissä, jotta niiden avulla luodaan yrityksen tavoittelemaa yrityskuvaa. Suurten yritysten graafiset ohjeistukset voivat olla kymmenien sivujen mittaisia sisältäen yksityiskohtaisia ohjeita graafisten elementtien käytöstä, lähtien peruspainotuotteista aina esimerkiksi ajoneuvojen teippauksiin sekä liikelahjoihin.

Tärkeimpiä graafisen ilmeen käyttökohteita, ovat jokapäiväisessä käytössä olevat painotuotteet, kuten käyntikortit, kirjekuoret ja lomakkeet. Tämän jälkeen tulevat verkkosivut, ilmoitukset, mahdolliset tuotekuvastot ja esitteet. Yhtenäistä ilmettä voi viedä vieläkin pidemmälle käyttämällä sitä esimerkiksi yrityksen opasteissa ja kylteissä.

Pelkkä graafisen ohjeistuksen olemassaolo ei riitä, sitä käyttävien henkilöiden on myös ymmärrettävä, mikä yrityksen tavoitteena ja tarkoituksen sen käytölle on. Ohjeistus ei tarkoita sitä, että ilmettä ei voisi muuttaa ja päivittää. Ohjeistusta päivitetään usein vuosien saatossa. Sinne voidaan lisätä sivuja sitä mukaa kun uusia sovelluksia ja käyttökohteita tehdään. Esimerkiksi uusien esitteiden valmistuessa voidaan niiden mallikappale lisätä ohjeistoon, tai kun yritys päättää työvaatteistaan, voidaan esimerkki niistä lisätä. Joskus asiat myös muuttuvat ja ohjeisto kaipaa värien tai grafiikan puolesta päivitystä. On myös mahdollista muuttaa logoa ilman että ilme muuttuu. Silloin vain logoa koskevat sivut päivitetään.

Jos mietit sitä, millaisen graafisen ohjeistuksen yrityksellesi kannattaa tehdä, kaikkein parasta on ottaa yhteyttää graafiseen suunnittelijaan ja lähteä miettimään yhdessä, millaista materiaalia yrityksessänne käytetään ja lähteä rakentamaan ohjeistusta sen pohjalta. Hyvä graafinen suunnittelija osaa kertoa, minkä laajuinen graafinen ohjeistus sopii juuri sinun yrityksellesi.

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lue lisää

Mitä vaaditaan pienyrityksen verkkosivuilta?

Haluaisitko luoda verkkosivut pienyrityksellesi? Tuntuuko, että sinulla on paljon ideoita, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa tai miten koota niistä yksi yhtenäinen kokonaisuus? Sivuston on

Kirjan kannet ovat kirjan myyntipakkaus

Lukeminen on aina ollut suosittu harrastus, mutta parin viimeisen vuoden aikana sen suosio on kasvanut entisestään. Pandemia oli yksi vaikuttavista tekijöistä, mutta moni muukin asia

Kirjaudu sisään

tai