Graafisen suunnittelijan koulutus ja työnkuva

Graafinen suunnittelu on todella suosittu ala, ja siihen onkin tarjolla erilaisia koulutusohjelmia. Alaa voi opiskella yliopistossa (Aalto-yliopisto ja Lapin yliopisto), ammattikorkeakoulussa (Lahden muotoiluinstituutti, Vantaan Metropolia, Kaakkois-Suomen AMK, Oulun AMK, Turun AMK), toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa (Pekka Halosen Akatemia, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, koulutuskeskus Sedu) sekä myös yksityisen toimijan järjestämässä koulutuksessa (Helsinki Design School).

Graafisen suunnittelija työnimike voi olla jokin muukin kuin graafinen suunnittelija, vaikka hän työskenteleekin sen parissa. Työnimike voi olla esimerkiksi Art Director, kuvittaja, visuaalinen suunnittelija tai verkkosuunnittelija. Graafikot työskentelevät yleensä mainostoimistoissa tai graafisen suunnittelun palveluita tarjoavassa yrityksessä, mutta alalla toimii myös todella paljon freelancereita. Koska työtä tehdään tietokoneella, voi sitä tehdä missä tahansa, kunhan myös verkkoyhteys on saatavilla, jotta asiakkaisiin voi pitää yhteyttä. Siksi freelancerina toimiminen onkin monelle graafikolle sopiva ratkaisu ja hyvin yleistä taidealoilla.

Graafisen suunnittelijan työpäivät eivät ole koskaan toistensa kaltaisia, sillä he suunnittelevat niin monia erilaisia asioita. Luovuuden lisäksi graafinen suunnittelija tarvitsee myös paljon mielikuvitusta sekä asiakaspalvelutaitoja, sillä heidän täytyy tunnistaa asiakkaiden toiveista sen, mitä ja millaista he ovat hakemassa. Riippuen siitä, onko suunnittelija keskittynyt vain tietynlaisiin suunnittelupalveluihin vai tarjoaako hän laajan skaalan suunnittelupalveluita, saavat he työskennellä erikokoisten projektien parissa, sekä pienten että suurten.

Suunnitteluprosessi alkaa asiakkaan toimeksiannolla, jossa määritellään tuotteelle asetetut toiveet ja tavoitteet. Toimeksiannossa määritellään muun muassa kohderyhmä, tuotteen tavoitteet ja tarkoitus, tuotteen laajuus, muoto, värien käyttö, budjetti sekä aikataulu, sekä mahdolliset laatuun liittyvät tavoitteet. Toimeksiannossa on yleensä määritelty, halutaanko tuotteen ulkoasusta useampia erilaisia versioita. Asiakas valitsee tai hyväksyy luonnoksen, ja siihen tehdään mahdollisia visuaalisia korjauksia tai tekstikorjauksia. Viimeisen hyväksymisen jälkeen työ toimitetaan asiakkaalle hänen toivomassaan muodossa, jonka jälkeen asiakas toimittaa työn esimerkiksi painoon tai sähköisiin medioihin.

Graafisen suunnittelijan tekemät työt toimivat hänen portfolionaan tuleville asiakkaille ja projekteille. Jokaisella suunnittelijalla on omanlaisensa tyyli ja asiakkaat saatavat haluta tietynlaista tyyliä, joten omien töiden esitteleminen esimerkiksi omalla kotisivulla tai sosiaalisen median sivulla on oleellisen tärkeää. Graafinen suunnittelija on taiteilija, joka tuo esille asiakkaan vision. Joten aivan kuten muutkin taitelijat asettavat teoksiaan nähtäville suuremmalle yleisölle, tulisi graafisen suunnittelijankin ajatella, että hänen tekemänsä työt ovat taideteoksia.

Kiinnostuitko graafisen suunnittelijan koulutuksesta? Jos olet esimerkiksi lukioikäinen ja kiinnostunut opiskelemaan graafista suunnittelua ja haluat tietää enemmän siitä, millaista työtä graafiset suunnittelijat tekevät, kannattaa kysyä työharjoittelupaikkaa yrityksestä, joka tarjoaa graafisen suunnittelun palveluita. Tällöin pääset näkemään läheltä, miten erilaiset pakkaukset, julisteet, logot, mainokset ja muut tuotteet syntyvät. Pääset myös näkemään, millaisia ohjelmia suunnittelussa käytetään, ja voit vaikka kokeilla itse suunnitella esimerkiksi logon. Tai ehkäpä voisit haastatella graafista suunnittelijaa hänen työstään esimerkiksi äidinkielen projektia varten. Jos ala kiinnostaa sinua, tutustu siihen ja kokeile vapaa-ajallasi tehdä vaikka omia suunnitteluprojekteja.

Jaa:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Lue lisää

Mitä vaaditaan pienyrityksen verkkosivuilta?

Haluaisitko luoda verkkosivut pienyrityksellesi? Tuntuuko, että sinulla on paljon ideoita, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa tai miten koota niistä yksi yhtenäinen kokonaisuus? Sivuston on

Kirjan kannet ovat kirjan myyntipakkaus

Lukeminen on aina ollut suosittu harrastus, mutta parin viimeisen vuoden aikana sen suosio on kasvanut entisestään. Pandemia oli yksi vaikuttavista tekijöistä, mutta moni muukin asia

Kirjaudu sisään

tai